woensdag 23 maart 2011

Verschil Bibliotheek en Archief

Wat is nu eigenlijk het verschil tussen een archief en een bibliotheek..en wat wil mijn opdrachtgever nu eigenlijk hebben...

Definitie
Naast aanduiding van de bewaarplaats kan het begrip archief worden gebruikt ter aanduiding van de totale hoeveelheid documenten die zijn gemaakt of ontvangen door een instelling, persoon of groep personen. Archiefstukken onderscheiden zich van andere vormen van documentaire informatie doordat zij zijn ontstaan als direct gevolg van het taakgericht functioneren van een instelling, persoon of groep personen. Dit in tegenstelling tot een bibliotheek.

weer wat geleerd...Het wordt dus een archief...

dinsdag 1 maart 2011

mobiel bloggen

DIt is een test om vanuit mijn mobiel teksen op de blog te zetten..

woensdag 23 februari 2011

Nieuwe opdracht Pepro

Vrijdag 7 maart as ga ik beginnen met een nieuwe opdracht bij netbeheerder Stedin. Deze opdracht behelst het maken van een informatie analyse voor alle technische documentatie die aan Assets zijn gerelateerd. Vervolgens moet het project worden uitgevoerd om al deze documentatie te inventariseren en een roadmap te maken om alle documentatie digitaal te ontsluiten.