dinsdag 11 november 2014

Pilot Enexis van start

Enexis heeft besloten om een proef te doen met asbestopname en verwerking via ARA.
Het is de bedoeling om ca. 100 stations in Venlo met de applicatie te gaan opnemen en te verwerken. Na de opname zal een evaluatie plaatsvinden om te kijken hoe Enexis de tool verder zal gaan uitrollen.